Člen:
Datum prohřešku
Typ prohřešek:
Stav prohřešku:
Splněn limit na vyloučení:
Poznámka: