Páskové
Aktivita velitelů v CB dle spotřeby surovin
Velitel Spotřeba