Páskové
Celková spotřeba surovin v CB za měsíc
Měsíc Celková spotřeba
2022-06-00-2 662 803
2022-05-00-2 307 000
2022-04-00-2 196 982
2022-03-00-277 000