Páskové
DobySurovina
01_Doba_kamenná
02_Doba_bronzová
03_Doba_železná
04_Raný_středověk
05_Vrcholný_středověk
06_Pozdní_středověk
07_Koloniální_doba
08_Průmyslový_věk
09_Doba_Pokroku
10_Moderní_doba
11_Postmoderní_doba
12_Současnost
13_Zítra
14_Budoucnost
15_Ledová_budoucnost
16_Oceánská_budoucnost
17_Virtuální_budoucnost
18_Kolonizace_MarsuBiotechnologické plodiny
19_Kolonizace_planetekBrom
20_Kolonizace_Venuše
21_Osidlování_měsíce_Jupiteru
22_Osidlování_Titanu