Import provádí:
Heslo:
Typ importu:
Importní soubor:
Je povoleno vkládat pouze soubory s příponou CSV
  • Jméno souboru nesmí obsahovat mezery !!!
  • Je důležité načíst všechny dny, které ještě nejsou nahrány !
  • Poslední import cechovní pokladnice byl nahrán dne: 2023-07-13