Páskové
Součet příjmů a výdajů surovin v CB za aktuální kolo
Doba Zboží Spotřeba