Páskové
Počet členů v cechu 62 ks.

DobaPříjem jednoho
druhu surovin za den
Celkový příjem
všech surovin za den
09_Doba_Pokroku525
10_Moderní_doba4062030
11_Postmoderní_doba194970
12_Současnost8744370
13_Zítra206410320
14_Budoucnost397219860
15_Ledová_budoucnost5502750
16_Oceánská_budoucnost15777885
17_Virtuální_budoucnost3911955
18_Kolonizace_Marsu204810240
19_Kolonizace_planetek292614630
20_Kolonizace_Venuše12056025
21_Osidlování_měsíce_Jupiteru230611530
22_Osidlování_Titanu1764588225
Celkem:36 163180 815