Páskové
Počet členů v cechu 69 ks.

DobaPříjem jednoho
druhu surovin za den
Celkový příjem
všech surovin za den
06_Pozdní_středověk1680
07_Koloniální_doba4412205
08_Průmyslový_věk3231615
09_Doba_Pokroku2201100
10_Moderní_doba6393195
11_Postmoderní_doba8694345
12_Současnost14607300
13_Zítra12226110
14_Budoucnost469223460
15_Ledová_budoucnost9274635
16_Oceánská_budoucnost12616305
17_Virtuální_budoucnost11185590
18_Kolonizace_Marsu289214460
19_Kolonizace_planetek237811890
20_Kolonizace_Venuše266713335
21_Osidlování_měsíce_Jupiteru1497274860
Celkem:36 097180 485