Páskové
Celkové naklady na CvC
Doba Celková spotřeba včetně příjmu z CvC
00 - Bez doby-15 541 663
03 - Doba železná-32 585
04 - Raný středověk-53 455
06 - Pozdní středověk-44 225
07 - Koloniální doba-134 415
08 - Průmyslový věk-64 425
09 - Doba pokroku-175 605
10 - Moderní doba-519 825
11 - Postmoderní doba-1 013 916
12 - Současnost-343 340
13 - Zítra-650 548
14 - Budoucnost-1 204 905