Páskové
Celkové naklady na CvC
Doba Celková spotřeba včetně příjmu z CvC
00 - Bez doby-6 509 545
03 - Doba železná-10 650
04 - Raný středověk-33 220
07 - Koloniální doba-83 840
08 - Průmyslový věk-57 225
09 - Doba pokroku-80 230
10 - Moderní doba-371 310
11 - Postmoderní doba-875 011
12 - Současnost-120 775
13 - Zítra-401 713
14 - Budoucnost-930 185