Páskové
Celkové naklady na CvC
Doba Celková spotřeba včetně příjmu z CvC
00 - Bez doby-22 314 100
03 - Doba železná-41 705
04 - Raný středověk-52 765
06 - Pozdní středověk-44 225
07 - Koloniální doba-150 750
08 - Průmyslový věk-68 285
09 - Doba pokroku-244 345
10 - Moderní doba-534 810
11 - Postmoderní doba-1 111 066
12 - Současnost-508 165
13 - Zítra-684 243
14 - Budoucnost-1 642 040