Páskové
Celkové naklady na CvC
Doba Celková spotřeba včetně příjmu z CvC
00 - Bez doby-20 609 135
03 - Doba železná-41 705
04 - Raný středověk-52 765
06 - Pozdní středověk-44 225
07 - Koloniální doba-148 350
08 - Průmyslový věk-68 285
09 - Doba pokroku-198 520
10 - Moderní doba-534 360
11 - Postmoderní doba-1 080 216
12 - Současnost-467 390
13 - Zítra-662 518
14 - Budoucnost-1 605 960