Páskové
Cechovní budovaDobaLevelSurovinyHráč
Královské lázně12_Současnost32GraniteWeasel18264
Socha cti08_Průmyslový_věk816GraniteWeasel18264
Socha cti08_Průmyslový_věk816GraniteWeasel18264
Socha cti06_Pozdní_středověk816GraniteWeasel18264
Socha cti05_Vrcholný_středověk816GraniteWeasel18264